Kontingent

Kontingentoversigt for DcH Vamdrup 2014

Kontingentet bliver differentieret ud over året, således at medlemmer, der tegner medlemsskab sent på året, ikke skal betale fuldt kontingent til klubben. Den del af kontingentet, som videreføres til kreds og landsforening, bliver ikke differentieret ud.

Passiv medlemsskab bliver ikke differentieret ud, det er samme pris hele året.

Ved indmeldelse betales for den resterende del af året, dvs. at der ikke kan betales for ½ års træning i januar, der skal betales for et år.

Priser gældende pr. 18. november 2014, vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Indmeldelse i første kvartal, 1/1 - 31/3

Enkelt kontingent, mulighed for træning på alle hold, kr. 970,-

Efterfølgende familiemedlem, træning på alle hold m. hund nr.2, kr. 770,-

Indmeldelse i andet kvartal, 1/4 - 30/6

Enkelt kontingent, træning på alle hold, kr. 850,-

Efterfølgende familiemedlem, træning på alle hold m. hund nr.2. kr. 710,-

Indmeldelse i tredie kvartal, 1/7 - 30/9

Enkelt kontingent, træning på alle hold, kr. 735,-

Efterfølgende familiemedlem, træning på alle hold m. hund nr.2. kr. 590,-

Indmeldelse i fjerde kvartal, 1/10 - 31/12

Enkelt kontingent, træning på alle hold, kr. 620,-

Efterfølgende familiemedlem, træning på alle hold m. hund nr.2. kr. 570,-

Passivt medlemskab, hele året:

Uanset hvornår på året man melder sig ind, kr. 500,-

Reg.nr. : 1551
Kontonr.: 3287092474

* For at vi kan koble din betaling til din indmeldelse, er det vigtigt, at du i overførslen skriver navnet på den person, som du har skrevet på som hundefører

OBS! Ved for sen indbetaling tillægges et gebyr på kr. 100,-